Celebrate Creatief Leren 2.0 Feest van meervoudige intelligenties en talentontwikkeling

10 oktober 2018 

Contact

Celebrate Creatief Leren 2.0 is een initiatief van de Stichting Celebrate Creatief Leren.

Stichting Celebrate Creatief Leren
Bezoekadres: Vlamingstraat 55, 2611KS, Delft
Website: www.celebratecreatiefleren.nl
Email (algemeen): info@celebratecreatiefleren.nl
Bankrekeningnr. NL57ABNA0247481939
RSIN: 857579186